Աչքդ լույս, Հայաստան

Աչքդ լույս, Հայաստան, ծնվել է Երևանդ՝ հնօրյա Էրեբուբիդ: Ես տեսնում եմ Քեզ ամեն օր, իմ Երևան, լսում եմ այն երգերը, որ հնչում են դարերի խորքից, հետևում եմ խրոխտ քայլերիդ, որոնցով նոր էջեր ես կերտում, հիանում եմ քեզնով, Երևան: