“Երևակ” մանկապարտեզ

Երեխաներին դաստիարակելու համար պահանջվում է  ավելի խորաթափանց մտածողություն, քան պետության կառավարման համար:

Ու. Չենինգ

<<Երևակ >> մանկապարտեզը  հոգում է երեխաների դաստիարակության բոլոր խնդիրները: Մանկապարտեզն իրականացնում է  վաղ տարիքի(1-2 տարեկան), կրտսեր I (2-3 տարեկան), կրտսեր  II (3-4 տարեկան), միջին (4-5 տարեկան), ավագ (5-6 տարեկան) խմբերի համար մշակված կրթական ծրագրեր, որոնք միտված են ձևավորելու երեխայի բարոյական և գեղագիտական դաստիարակության հիմքերը , զարգացնելու մտավոր և ֆիզիկական ունակությունները , ստեղծագործական կարողությունները: Ծրագրերում  ներառված են օտար լեզուների (անգլերեն, ռուսերեն) և գեղագիտական առարկաների (երգ, պար կերպարվեստ) դասընթացներ : Դասավանդման ուրույն մոտեցումների, խաղային մեթոդների կիրառումն ուսուցումը դարձնում է հաճելի և արդյունավետ:

Մանկապարտեզը կարևորում է երեխայի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը՝ որպես անձի ձևավորման նախապայման, և այդ դժվարին առաքելությունն իրականացնում է ՝մեկտեղելով ուսուցումն ու խաղը , հեքիաթն ու իրականությունը, փոքրիկ քայլերն  ու թռիչքի ձգտումը: