Մեսրոպատառ այբուբեն

Բա՛ց դռներդ դու մեր դեմ, մեսրոպատառ այբուբեն։
Այսօրվա մեր միջոցառման նպատակն էր աշակերտներին նպատակաուղղել հայեցի կրթությանն ու դաստիարակությանը, ստեղծագործական մտքի ձևավորմանը, ինչպես նաև ճանաչողական հետաքրքրությունների շրջանակի ընդլայնմանը: