Հերթական հաղթանակով վերադարձանք <<ԵՐԵՎԱԿ>> <<Կենգուրու 2015>>