Միջին դպրոց

Միջին դպրոցում իրականացվում է տարբերակված ուսուցում: Առարկայական խորացված և բազմակողմանի ուսուցման ընթացքում ուղղորդվում են աշակերտների հակումները, ընդունակությունները և նախասիրությունները, դրվում են հետագա ուսումնառության ամուր հիմքեր: Միջին դպրոցի հիմնական նպատակը մարդու, բնության և հասարակության մասին գիտելիքների, դրանք կյանքում կիրառելու կարողությունների և հմտությունների, բարոյական և հոգևոր արժեքների յուրացման այնպիսի մակարդակի ապահովումն է, որն անհրաժեշտ է սովորողների` ավագ դպրոցում կամ մասնագիտական հաստատությունում ուսումը շարունակելու, ինչպես նաև տարիքին համապատասխան աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու համար:

Մեծ ուշադրություն է դարձվում կրթամշակութային ոլորտին, աշակերտի` որպես ակտիվ քաղաքացու ձևավորման նախապայմաններին, որոնք խթանում են աշակերտների բազմակողմանի զարգացումը: Աշակերտի գեղագիտական դաստիարակությանը նպաստում են դպրոցում գործող խմբակները: Ծնողի ցանկությամբ երեխան կարող է հաճախել դպրոցում գործող ռոբոտաշինության, շախմատի, կարատեի, նկարչության, պարի, դաշնամուրի խմբակներ:

 

mijin

 

 

10527842_1037592026262858_8692423831567241741_n 12373252_1032465840108810_155334973954863138_n

 

12417778_1087335744621819_1769852839627178936_n

12743659_1067947613227299_9032491009343405075_n