«Յուրաքանչյուր ազգի հաղթանակը փնտրեք մայրերի ափերի մեջ»