Մեր մասին

Մեր դպրոցի առաքելությունն է ապահովել աշակերտների որակյալ կրթությունն ու դաստիարակությունը՝ նպաստելով նրանց մտավոր, հուզական և սոցիալական զարգացմանը: Մենք կրթում ենք հայրենասեր, ակտիվ և պատասխանատու քաղաքացիներ, ովքեր ապագայում ունակ կլինեն քննադատաբար մտածելու, բարդ խնդիրներ լուծելու և հասարակության մեջ իրենց ներդրումն ունենալու: Մեր արժեքները ներառում են բազմակարծության նկատմամբ հարգանքը, համագործակցությունը, ազնվությունը և շարունակական բարելավման ձգտումը:

⇒ Մեր պատմությունը

⇒ Մեր հիմնադիրները

⇒ Մեր աշխատակազմը

⇒ Մեր շրջանավարտները

⇒ Մեր հաղթանակները

⇒ Ներքին գնահատում